Parafia św. Antoniego
Historia
 

Historia powstania Parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych.

 

I. Rys historyczny Bronowic Małych  i ich związki z parafią Mariacką w Krakowie.

 

Bronowice Małe w chwili lokacji( 1294), przyznane zostały jako beneficjum probostwu  Parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Krakowie. O tego czasu proboszczowie tej parafii czerpali ze wsi dochody w postaci czynszów z ziemi i dziesięcin.

W 1573 roku ks. Mikołaj Watek, proboszcz parafii założył folwark, wykupiwszy uprzednio sołtystwo(sołectwo)

W 1809 roku ówczesny proboszcz zbudował w Bronowicach Małych drewniany dworek zwany „Mariackim". W sieni dworku urządzono kaplicę dla prywatnego użytku, w której odprawiano kilka razy w roku msze świętą.

Po kolejnych regulacjach spraw gruntowych probostwu mariackiemu pozostało w Bronowicach po 1853 roku 200 morgów gruntu, dworek i zabudowania gospodarcze.

Kiedy w Bronowiczach Małych od początków XX wieku powiększyła się liczba mieszkańców, księża z kościoła Mariackiego zaczęli odprawiać Msze św. w każdą niedzielę i święto.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej ( 1939 r.) mieszkańcy Bronowic Małych starali się o budowę kościoła na terenie wsi. Zawiązał się nawet komitet Budowy Kościoła, ale budowa nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu proboszcza parafii Mariackiej. Tak  więc pracę duszpasterską prowadzili w Bronowicach Małych, księża infułaci i wikariusze parafii NMP, którzy dojeżdżali do szkoły i uczyli dzieci. A na potrzeby kultu religijnego korzystano z kaplicy dworskiej, która nie mogła pomieścić wielu chętnych. Toteż mieszkańcy uczęszczali zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie na nabożeństwa do sąsiednich parafii, do Bronowic Wielkich, do kościoła OO. Misjonarzy na Czarną Wieś oraz do parafialnego kościoła Mariackiego. W kościele Mariackim pierwsza,  po prawej stronie od wejścia,  znajduje się  kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, w której   Bronowianie brali śluby, chrzcili dzieci, stąd wyruszały kondukty pogrzebowe na cmentarz na Rakowcach.

Myśl budowy kościoła w Bronowicach Małych ponownie narodziła się jeszcze w czasie II wojny światowej, a to za sprawą zacnego kapłan oddanego mieszkańcom ks. Antoniego Gigonia. Ksiądz Gigoń, jako wikariusz eksponowany parafii Mariackiej, zamieszkał w Bronowicach Małych na Rydlówce w 1942 r. u Heleny i Zdzisława Rydlów. Od samego początku bardzo poważany i akceptowany przez mieszkańców, w trudnych wojennych i powojennych czasach stał się ich opiekunem duchowym i animatorem życia religijnego i społecznego wsi. Został oddelegowany na stałe, toteż w pobliskiej kaplicy dworskiej odprawiał msze św. nie tylko w niedzielę ale i w dni powszednie.

Ważniejsze daty z życia Bronowic Małych poprzedzające założenie parafii

 

1942

1943

1944

         1945

          1946

 1947

         1948

 

Powstanie Parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego

 

Dnia 1 stycznia 1949 r. na wniosek ks. Infułata dr Ferdynanda Machaya, metropolita krakowski ksiądz kardynał książę Adam Sapiecha dokonał erygowania nowej parafii w Bronowicach Małych i nadał jej tytuł „Ecclesia filialis in Bronowice Małe" ( Kościół filialny w Bronowicach Małych).  Pierwszym wikariuszem z prawami proboszcza został ks. Antoni Gigoń.

Nowej parafii wydano księgi metrykalne: zmarłych od 1909 r., urodzonych od 1907 roku, zaślubionych od 1922 roku.

Oprócz naczyń liturgicznych (monstrancję z trzema figurami, dwa kielichy, dwie puszki) oraz kilku ornatów i kapę, jeden mszał stary. Ksiądz infułat podarował między innymi: drewniany ołtarz ( I poł. XIX w.) z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem( II poł. XVIII ), pochodzący według tradycji z kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej kościoła Mariackiego, figurę Chrystusa ukazującego rany, wykonaną w drewnie z około XV w.),  wykonaną przez rzeźbiarza z kręgu Wita Stwosza, a także zabytkowy feretron procesyjny.

W kaplicy urządzono dwa ołtarze: główny z figurą Chrystusa i boczny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Dnia 23 stycznia przyjechał do Bronowic ks. infułat F. Machay, odprawił mszę świętą pontyfikalną , pożegnał się z parafianami i życzył błogosławieństwa Bożego nowej parafii. Od tej pory rozpoczął się samodzielny byt parafii bronowickiej.

( oprac. Natalia  Makieła, Barbara Miszczyk )

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności .
Ogłoszenia

Księża w parafii

Msze św. w kościele

Transmisja Mszy Św.

Dojazd do kościoła

Listy

Historia

Kontakt

30.9.2023
Sobota
konto parafii: 52102029060000120200952762 - na ogrzewanie: 52102029060000160203258159
sponsor